onsdag den 13. maj 2015

Afslutningen på starten.

Så kom dagen hvor alt fundament arbejde er slut.
Det har været en ordentlig omgang. Lige fra at der blev støbt betonsøjler ned i jorden, til de store armeringskasser, er der blevet arbejdet uafbrudt på fundamentet. Jeg har været forbi byggepladsen stort set hver dag, efter aflevering af ungerne i skole for at få et blik, lidt foto samt en snak med sjakket omkring byggeriet. Jeg må sige, at de alle har været yderst informative, omkring hvad der skulle ske og hvornår. Fedt at se mennesker der faktisk går op i deres arbejde. Der er både blevet støbt fundament, lavet omfangsdræn samt gravet jordvarme slanger ned. Det viste sig, at den entreprenør som havde lavet kloakken ind til grunden, ikke havde lavet en tegninger præcis hvor de havde gravet kloak, strøm og vand ned. Derfor måtte HC's folk grave lidt efter de forskellige ledninger, det lykkes dog, og nu er der etableret skelbrønde samt sandfang.

Efter der var blevet banket sand op inden i fundamentet, skulle der ligges isolerende polystyren plader (Sundolit) . Der blev lagt 2 lag. Sidst vi byggede,(2002/3) brugte man hvide plader. I dag bruger man sorte plader. De skulle være 20% mere isolerende end hvide plader. Der sker åbenbart lidt udvikling på 10-11 år inden for byggeriet. Dækket (betonpladen) bestå af armeret beton. Uarmerede plader undgås ved terrændæk på grund af tæthedskrav (Radon). Betonpladen fungerer som svømmende plade på underlag af polystyren isolering (Sundolit).


Typisk tværsnit i betonplade, bemærk armeringsplacering i underside plade. Underside beton dæklag afhænger af miljøklasse.


Nedenfor er sjakket ved at lægge metal stænger for at holde på gulvarme slangerne. De blå striber som er malet på de sorte Sundolit plader, er lavet for at vise hvor væggene skal stå. Så lægges gulvarme slangerne helt perfekt.
Fordybningen er til at trække gulvarme slangerne i under gulvet. 

Her kan man se første lag af sundolit plader lagt på sandpuden. 

De orange rør er afløb fra badeværelse, bryggers og køkken. 
Der er også blevet gravet en del på selve grunden. Der skulle laves kloak, både til huset, men også til regnvand. Vi har et 2-kanals system, hvor regnvand også ledes væk fra grunden.

Her er skelbrønden. De røde rør er et tomrør som der er lagt helt ind til huset. 
Da vi har måtte lavet en del ekstrafundering, grundet jordens beskaffenhed, har vi fået et selvbærende dæk. Her skal der en del armerings net til.


Efter at der er lagt Sundolit plader, skal der armeres. Vi har dobbelt lag armeringsnet, da vi har selvbærende fundament. Nogen steder endda i tre lag.

Gulvvarme slanger fordelt i de noder de skal ligge i. 

Mine fødder oven på tre lags armeringsnet. 

Nedenfor en lille video, hvor man kan se gulvvarme slangerne og armeringen.

Her føres jordvarmen ind i huset. El og vand kommer ind samme sted. 

Her er det brusekabinen. Der bliver ikke støbt her i første omgang. 

I dag kom jeg forbi grunden, nu var dækket støbt, jordvarmen lagt og de var ved at ligge omfangsdrænet. Da grunden ligger lavt har vi en del fugt i jorden. For at undgå fugt i fundamentet, lægges der et dræn omkring huset som ender i regnvands kloakken. Fugtig undergrund er både en forbandelse og en fordel. Problemet med at dræne evt. vand er løst. Fordelen er, at jordvarme virker ved at regnvand trækker varme ned i jorden. Da vores jord er naturlig fugtig, giver det lidt ekstra krudt til jordvarme slangerne.
Fundamentet støbt færdigt

Dette kommer til at blive en del af teknikskabet. 

Omfangsdræn

Omfangsdræn.
Her graves der jordvarme ned.

Start næste uge kommer de og sliber fundamentet og så er det tid tid til at rejse Porebeton elementerne :) Lige nu er projektet ON TRACK !!


Vi har fået denne tidsplan fra HC. Det er et skønnet forløb. 
Ingen kommentarer:

Send en kommentar